Read more about the article नमस्ते नृसिंहाय लिरिक्स आरती Namaste Narasimhaya Lyrics Aarti
Namaste Narasimhaya Lyrics Aarti

नमस्ते नृसिंहाय लिरिक्स आरती Namaste Narasimhaya Lyrics Aarti

Namaste Narasimhaya Lyrics Aarti Namaste Narasimhaya Lyrics Aarti in Hindi नमस्ते नृसिंहाय लिरिक्स आरती प्रह्लादह्लाद दायिने।हिरण्यकशिपोर्वक्षःशिलाटंक नखालये॥1॥ इतो नृसिंहः परतो नृसिंहोयतो यतो यामि ततो नृसिंहः।बहिर्नृसिंहो हृदये नृसिंहोनृसिंहमादि शरणं प्रपद्ये॥2॥ तव…

0 Comments