Iskcon Aarti Bhajan

Read more about the article संसार दावानल लिरिक्स आरती Samsar Davanal Lyrics Aarti
Samsar Davanal Lyrics Aarti

संसार दावानल लिरिक्स आरती Samsar Davanal Lyrics Aarti

Samsar Davanal Lyrics Aarti Samsar Davanal Lyrics Aarti in Hindi संसार दावानल लिरिक्स आरती इस्कॉन मंगला आरती Guru Ashtakam Aarti Lyrics संसार-दावानल-लीढ-लोकत्राणाय कारुण्य-घनाघनत्वम्।प्राप्तस्य कल्याण-गुणार्णवस्यवन्दे गुरोःश्रीचरणारविन्दम्॥1॥ महाप्रभोः कीर्तन-नृत्यगीतवादित्रमाद्यन्‌-मनसो-रसेन।रोमाञ्च-कम्पाश्रु-तरंग-भाजोवन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्॥2॥ श्रीविग्रहाराधन-नित्य-नाना।श्रृंगार-तन्‌-मन्दिर-मार्जनादौ।युक्तस्य…

0 Comments
Read more about the article नमस्ते नृसिंहाय लिरिक्स आरती Namaste Narasimhaya Lyrics Aarti
Namaste Narasimhaya Lyrics Aarti

नमस्ते नृसिंहाय लिरिक्स आरती Namaste Narasimhaya Lyrics Aarti

Namaste Narasimhaya Lyrics Aarti Namaste Narasimhaya Lyrics Aarti in Hindi नमस्ते नृसिंहाय लिरिक्स आरती प्रह्लादह्लाद दायिने।हिरण्यकशिपोर्वक्षःशिलाटंक नखालये॥1॥ इतो नृसिंहः परतो नृसिंहोयतो यतो यामि ततो नृसिंहः।बहिर्नृसिंहो हृदये नृसिंहोनृसिंहमादि शरणं प्रपद्ये॥2॥ तव…

0 Comments